►Direct Mail Pakket B bestaat uit: vensterenvelop en brief of kaart

Vaste kosten       : € 175,00

Post klaar maken: €     0,14 per stuk

Door uzelf aan te leveren:

= 1 adressenbestand in excell

= tekst van de brief in word

= briefpapier

= vensterenveloppen incl. afzendadres en TNT logo

Het postklaar maken omvat: het adresseren van de brief incl. tekst en handtekening éénzijdig in het zwart, het 1 of 2 slagen vouwen van de brief en deze in de envelop steken, klep sluiten en ter post bezorgen.

Van de brief krijgt u vooraf een proef ter goedkeuring.